Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?

Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen ve rahmet ve mağfiret gecesi olarak Müslümanların ibadetle geçireceği Regaip Kandilinde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandilinde hangi namaz kılınır? İşte Regaip Kandilinde yapılması gerekenler…

Regaip Kandilinde neler yapılır? Hangi namaz kılınır?

Regaip kandili üç ayların ilk kandil gecesi olup, kalpten edilen her duanın Allah katında kabul gördüğü gecedir. Günahların affedildiği bu mübarek gecenin ibadetle geçirilmesi Allah’ın rızasını kazanmak için tövbe istiğfar getirmek, kaza namazları kılmak ve Kuran-ı Kerim okuyarak değerlendirilmesi çok faziletlidir. Peki Regaip kandilinde neler yapılır? İşte Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler…

Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma günü idrak edilmektedir. Gündüzden oruç tutularak başlanan Regaip kandili ibadetleri gecesinde nafile namazlar ve zikirlerle devam edilmektedir. İsteme ve talep etme anlamlarına gelen Regaip, günahların affedilmesi ve duaların kabul edilmesi için ibadetle geçirilmesi çok faziletlidir.

Allah’ın merhametinin yeryüzünde kullarının üzerinde olduğu bu hayırlı gecenin dualarla geçirilmesi, isteklerin kabul edilmesi ve Allah’ın merhametine erişebilmek adına çok kıymetlidir.

Regaip Kandili faziletleri nelerdir?

Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Bu mübarek gecede Yüce Allah’ın rahmet, merhamet ve bağışı insanlığın üzerine yağar. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir.

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükafat, faziletli amel”, özellikle Malikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nafile ibadet” manalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

“Regaib” kelime anlamı açısından, kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” olarak anlaşılır.

Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler ve tövbeler çok önemlidir. İslam alemi için büyük önem arz eden bu mübarek gecede edilen dualar kabul olunur.

Regaip Kandili ibadetleri nelerdir?

1- Oruç Tutmak:

Recep ayının bazı günlerinde oruç tutmak çok faziletliyken Regaip Kandilini oruçla geçirmek çok daha kıymetlidir. Nefsin terbiyesi ve günahlardan uzak durabilmek adına Regaip kandilinde yapılan en faziletli ibadetlerdendir.

2- Namaz Kılmak:

Farz ve kaza namazlarının ardından Regaip kandilinde kılınması çok sevap olan 12 rekatlık nafile namaz bulunmaktadır. Akşam namazının kılınmasının ardından 12 rekatlık namaza başlanır. Her rekatta Fatiha, Kadir ve İhlas Sureleri okunur ve her 2 rekatta bir selam verilerek 12 rekat namaz tamamlanır. Namazın tamamı kılındıktan sonra ise;

70 defa ‘Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.’

70 defa secdeye kapanıp ‘Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh’

Secdeden kalktıktan sonra 70 defa ‘Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.’

Tekrar secdeye kapanıp ‘Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh’ duaları edilir.

3- Kuran-ı Kerim Okumak:

Bu mübarek gecenin Kuran-ı Kerim okuyarak değerlendirilmesi Allah katında çok sevap olup, kişinin günahlarının affedilmesi ve arzularının yerine getirilmesi için Allah dostları tarafından tavsiye edilmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Regaip Kandilinde Kuran-ı Kerim okunmasıyla ilgili ‘Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir’ hadi-i şerifini buyurmaktadır.

4- Salavat Getirmek:

Namaz kılmak ve Kuran-ı Kerim okumak dışında Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i anmak en kıymetli ibadetlerden biridir. Regaip kandilinde çekilecek salavatlar şöyledir:

– Aleyhissalatu vesselam

Anlamı: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

– Sallallahu aleyhi ve sellem

Anlamı: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

– Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Manası: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

– Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Anlamı: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

– Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti.

Anlamı: Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere(makam-ı Mahmut’a) indir.

5- Tövbe İstiğfar:

Geçmişte isteyerek ye da bilmeden girilen günahların affedilmesi için Allah’ın tövbe kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecelerde kalpten tövbe ederek Allah’ın rızasına ve merhametine nail olmaya çalışılır. Regaip Kandilinde edilmesi çok sevap olan tövbe istiğfar duası:

Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

Manası: Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

Bir cevap yazın